Pengawalan Pengurusan Gudang

RM1,000.00

 Pengawalan-Pengurusan-Gudang-HRDF-Trainings

How Will You Benefit

Setelah menghadiri kursus ini, para peserta akan dapat:

 • Memahami secara teliti Pengurusan Gudang Efektif
 • Memahami 12 Peranan dan Tanggungjawab Utama seseorang pekerja gudang
 • Memupuk Kelakuan dan Minda Positif seseorang pekerja gudang
 • Pengawalan Pengurusan Gudang
  • Pengawalan Penerimaan Stok?
  • Pengawalan Gudang?
  • Pengawalan Pengeluarna Stok?
  • Pengawalan Alat Pengendalian Barangan?
  • Pengawalan Data?
  • Pengawalan Inventori?
  • Pengawalan Ruang Gudang Dan Keselamatan?

Who Should Attend

Kursus ini sesuai untuk pengurus, pegawai, perancangan pengeluaran, penyelia, pengendali dan semua yang terlibat dalam operasi stor/ bahan.

Methodology

Kursus ini akan disampaikan melalui ceramah, perbincangan, contoh, latihan dan perbincangan kumpulan.

Module

 • KEMAHIRAN PENGURUSAN GUDANG (WMS)
 • PENGAWALAN PENERIMAAN STOK
 • PENGAWALAN GUDANG?
 • PENGAWALAN PENGELUARAN STOK
 • PENGAWALAN ALAT PENGENDALIAN
 • PENGAWALAN DATA
 • PENGAWALAN INVENTORI
 • PENGAWALAN RUANG GUDANG DAN KESELAMATAN

Fee: RM 950 per pax


Loyalty Points: 950 Points


Duration: 2 Days


Note: In-house course is available. Request it HERE