Kursus Penyeliaan Berkesan

RM1,100.00

Introduction

Penyelia perlu berketrampilan dalam melaksanakan kerja dan tugas agar mampu melaksanakan tanggungjawab secara lebih cekap dan berkesan.Kursus ini memfokus kepada elemen-elemen penyeliaan berkesan dalam menterjemahkan strategi dan mencapai prestasi organisasi, ketrampilan kepimpinan,bimbingan (coaching),menyelesaikan masalah dan membuat keputusan secara kreatif dan menangani cabaran perubahan. Program ini dibangunkan untuk berjawatan penyelia dan kakitangan melaksanakan tugas tugas penyeliaan, berasaskan ilmu teori dan amali serta memenuhi sebahagian dari keperluan kerja dan tugas mengikut Standard Kemahiran Kebangsaan tahap 3, Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan, Kementeriaan, Kementerian Sumber Manusia, Malaysia

How Will You Benefit

Selepas menghadiri kursus ini, peserta akan dapat:-

 • Mengenalpasti dan menjelaskan tugas peranan ,tanggungjawab dan sifat-sifat penyelia yang berkesan
 • Mengenalpasti elemen-elemen peningkatan prestasi kerja dan menterjamahkan strategi organisi dalam kerja
 • Meningkatkan ketrampilan kepimpinan dalam tugas penyeliaan
 • Meningkatkan kemahiran dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan secara kreatif dan berkesan
 • Mengenalpasti dan menjelaskan aspek-aspek penting dalam membimbing (coaching) dan meningkatkan potensi diri kakitangan yang diseliakan
 • Mengenalpasti cabaran-cabaran penyelia di era globalisasi dan strategi menangani cabaran perubahan

Who Should Attend

Program ini dibangunkan khususnya untuk pengurus, eksekutif dan kakitangan kanan organisasi

Methodology

Bagi memastikan peserta mendapat manfaat maksima, kaedah perbincangan kumpulan, tayangan klip video, ujian psikometrik, main peranan akan dilaksanakan dalam memudahcarakan proses pembelajaran bagi meningkatkan kefahaman dan mengimbas idea-idea penting, konsep dan prinsip-prinsip dalam tajuk yang dibincangkan

Module

 • PERSPEKTIF PENYELIAAN BERKESAN
  • Makna Penyelia Dan Penyeliaan
  • Sifat-Sifat Penyelia Yang Berkesan Dan Cemerlang
  • Penyelia Dalam Menghubungkan Pihak Atasan Dan Kakitangan Bawahan
  • Harapan Pengurusan Dan Kakitangan Yang Diseliakan
 • PRESTASI KERJA DAN STRATEGI ORGANISASI
  • Makna Presatsi Kerja
  • Langkah-Langkah Meningkatkan Prestasi Kerja
  • Peranan Penyelia Dalam Menterjemahkan Strategi Organisasi Dalam Kerja
  • Langkah-Langkah Mencapai Objektif Dan Sasaran Organisasi
 • KETRAMPILAN KEPIMPINAN
  • Makna Dan Caragaya Kepimpinan
  • Peranan Penyelia Dalam Menterjemahkan Strategi Organisasi Dalam Kerja
  • Langkah-Langkah Mencapai Objektif Dan Sasaran Organisasi
 • KETRAMPILAN DALAM BIMBINGAN (COACHING)
  • Menjelaskan Makna Bimbingan
  • Mengenalpasti Dan Menjelaskan Tugas Dan Peranan Pembimbing
  • Mengenali Tingkahlaku Manusia
  • Latihan Meningkatkan Ketrampilan Dalam Membimbing
 • MENYELESAIKAN MASALAH DAN MEMBUAT KEPUTUSAN SECARA KREATIF
  • Masalah Kerja Dan Masalah Peribadi Berkaitan Dengan Kerja
  • Analisis Akar Umbi Punca Masalah Menggunakan Alat Kualiti
  • Menyelesaikan Masalah Dan Membuat Keputusan Secara Kreatif
  • Latihan Meningkatkan Ketrampilan Menyelesaikan Masalah Dan Membuat Keputusan
 • MENANGANI CABARAN PERUBAHAN
  • Cabaran Penyelia Era Moden
  • Pemprograman Neuro-Psikologi Dalam Menangani Cabaran Perubahan
  • Strategi Menangani Cabaran Perubahan

Fee: RM 1,100 per pax


Loyalty Points: 1100 Points


Duration: 2 Days


Note: In-house course is available. Request it HERE

Trainer

Zakaria Bin Yasin

Biodata:
Zakaria Yasin has over 10 years of working experiences in various sectors such as banking, IIUM Matriculation Centre, private college, training and consultancy company and non-government organization (NGO). His blend of experience and knowledge in training and education has benefit various organizations in both government and private sectors in Malaysia.His 10-year involvement in training and consultancy helped shaped his unique and creative approach in the fields of Neuro-Semantics-Neuro Linguistic Programming (Neuro-Semantics, NLP, Hypnosis and Time-Line) and Neuro-Psycho Programming – NPP) and human and organization integrated development.Zakaria specializes in the field of psychology, quality and behavior-based safety management, and he often integrates those elements in his training.